FLC Quy Nhơn SeaTower Cập nhật tiến độ thị công FLC Quy Nhơn SeaTower

Cập nhật tiến độ thị công FLC Quy Nhơn SeaTower

Tiến độ thị công FLC Seatower ngày 06/10/2017.

flc-seatower-thang10
FLC Seatower 06-10

flc-seatower-06-10
FLC Seatower 06-10

FLC Seatower 06-10
FLC Seatower 06-10

Tiến độ thi công FLC Quy Nhơn SeaTower ngày 09/06.

tien-do-flcquynhon-seatower
Tiến độ ngày 09/06/2017
tien-do-flc-seatower
Tiến độ ngày 09/06/2017

Tiến độ thi công FLC Quy Nhơn SeaTower ngày 29/3.

tien-do-thi-cong-29-3-seatower
Tiến độ thi công 29/3

VÌ SAO CHỌN FLC QUY NHƠN
Hotline
097 92 97 444